top of page

Työhyvinvoinnin mittaaminen – miten työhyvinvointia voi edistää hyvinvointisovelluksella?


Millä tavalla teidän työyhteisössänne mitataan työntekijöiden hyvinvointia? Mitä toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi organisaatiossanne on tehty? Vointy-hyvinvointisovellus on työhyvinvoinnin kehittämisen ja johtamisen työkalu, jota voi erinomaisesti hyödyntää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin- ja työhyvinvointimittarina.

Vointy-hyvinvointisovelluksen avulla työpaikoilla voidaan helpommin kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittymiseen. Hyvinvointia ei kannata rakentaa pelkästään yksittäisten, toisistaan erillisten tempausten varaan vaan hyvinvoinnin tulisi olla osa yrityksen strategiaa ja työntekijöiden päivittäistä arkea. Monipuolinen hyvinvointisovellus auttaa kehittämään kaikenkokoisten yritysten hyvinvointia.

Vointy™ -indeksin avulla hyvinvoinnin kehitystä on helppo seurata

Kun työntekijät ottavat Vointyn sovelluksen käyttöönsä, täyttävät he ensimmäisenä hyvinvointiin liittyvän kyselyn: hyvinvointikartoituksen. Kun käyttäjä on täyttänyt hyvinvointikartoituksen, määrittää sovellus henkilökohtaisen Vointy™ -indeksin.

Kartoituksen kysymykset liittyvät seuraaviin teemoihin:

  • Aktiivisuus ja fyysinen kunto

  • Terveys ja hyvinvointi

  • Stressi ja henkinen kunto

  • Työkunto ja tavoitteellisuus

  • Sosiaalinen kunto

  • Energia (uni ja ravitsemus)


Vointy työhyvinvointisovellus
Vointy™ -indeksiä voi hyödyntää hyvinvoinnin mittaamisessa ja kehittämisessä

Indeksi näyttää kunkin osa-alueen kohdalla, millä tasolla hyvinvointi on. Näin käyttäjä hahmottaa selkeästi, mihin osa-alueisiin kannattaa erityisesti panostaa. Visuaalisesti esitetyn indeksin avulla käyttäjä huomaa helposti, että esimerkiksi siinä missä aktiivisuutta ja fyysistä kuntoa osoittava mittari antaa hyvät lukemat, voi energiaa ja unta kuvaava mittari osoittaa, että tähän osa-alueeseen kannattaa panostaa. Vointy™ -indeksin nostamiseksi työntekijän tulee panostaa jokaiseen hyvinvoinnin osa-alueeseen.


Työkalu henkilöstöhallinon avuksi työhyvinvoinnin edistämiseen ja seuraamiseen

Kun Vointy-hyvinvointisovellus otetaan organisaation käyttöön, saa henkilöstöhallinto omaan käyttöönsä erillisen web-sovelluksen. Tämä sovellus on kehitetty auttamaan henkilöstöhallintoa hyvinvoinnin johtamisessa ja työntekijöiden aktivoinnissa.


Web-sovelluksessa on kyselytyökalu, jolla voi luoda esimerkiksi lyhyitä pulssikyselyitä, jotta pysytään ajan tasalla työntekijöiden tuntemuksista. Halutessaan voi myös tehdä pidempiä palaute- tai mielipidekyselyitä. Kyselytyökalua voi käyttää rajattomasti. Kyselyihin vastataan mobiilisovelluksessa.


Sovelluksen haasteominaisuus mahdollistaa henkilöstön aktivoinnin luomalla yhteisiä hyvinvointi- tai liikuntahaasteita. Työntekijät voivat myös haastaa toisiaan erilaisiin aktiviteetteihin.


Lisäksi henkilöstöjohto pääsee seuraamaan organisaatiossa sovellusta käyttävien työntekijöiden hyvinvoinnin keskiarvoa ja kehitystä. Yksittäisten henkilöiden indeksiä ei sovelluksessa näytetä, mutta keskiarvon avulla johto voi reagoida nopeasti jos käyrä näyttää alaspäin, ja halutessaan palkita kun se näyttää ylöspäin.

Hyvinvointisovellusta käyttävän työntekijän henkilökohtainen indeksi nousee sen myötä, kun työntekijä suorittaa sovellukseen valmiiksi määriteltyjä aktiviteetteja tai muita harjoituksia. Indeksiä voi pitää eräänlaisena työhyvinvointimittarina, jota seuraamalla näkee, mihin suuntaan hyvinvointi kehittyy.

Kun työyhteisöllä on Vointy aktiivisessa käytössä, antaa se valtavasti avaimia hyvinvoinnin seuraamiseen ja kehittämiseen, niin työntekijälle itselleen kuin myös työnantajalle.

Työhyvinvointimittari ja hyvinvointisovellukset avuksi kehittämään työhyvinvointia

Työhyvinvoinnin mittaaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeää jokaisella työpaikalla.

Työhyvinvoinnin edistäminen onnistuu vaivattomimmin silloin, kun työpaikalla tehdään selkeät suunnitelmat sille, kuinka hyvinvointia lähdetään edistämään, kuinka työhyvinvointia mitataan ja millaisia tavoitteita työhyvinvoinnille asetetaan. Vointy tarjoaakin työyhteisöille kätevän tavan kehittää kokonaisvaltaista hyvinvointia.


Comments


bottom of page