top of page

Så här får man ett gäng

till klimax.

Vointy har utvecklats för att skapa gemenskap och välmående i arbetsgemenskaper. 

Tjänsten kombinerar att ta en paus från arbetet, skapa gemenskap, utveckla personligt välmående och personalledningsverktyg för att hantera välmående.

Institute of Occupational Health (2018) forskning beroende på arbete kan produktiviteten öka med upp till 1,5 €/h tack vare att ta pauser.

Vointys pausträningsvideor och ett lättanvänt valfritt pauslarm hjälper dig att hålla rätt rytm under arbetsdagarna.

Yhteisöllisyys työpaikalla on yksi eniten sitoutuneisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Organisaatioissa, joissa työntekijöiden sitoutuneisuus on korkea, on havaittu:

 

  • 81 % vähemmän poissaoloja

  • 43 % vähemmän työntekijävaihtuvuutta

  • 41 % parempi työn laatu

  • 18 % enemmän myyntiä

  • 23 % enemmän tuottavuutta

Sjukfrånvaron kan minskas genom att aktivt ta paus från arbetet med upp till 2 dagar/person.

Upp till 37 % Mindre sjukfrånvaro när arbetsplatsen har ett friskvårdsprogram.

Välbefinnande är den största personalförmånen som en arbetsplats kan erbjuda.

Ota yhteyttä

Låt oss prata mer om hur välbefinnande förbättrar effektiviteten.

Eller boka en demo

bottom of page