top of page

Öka konditionen – Så gör du för att lyckas?

Uppdaterat: 9 apr.

Så länge du hela tiden strävar efter att jobba lite hårdare för varje träningspass, kommer du att fortsätt utvecklas. Börja därför med grundläggande träning. Om du kopierar en elitidrottares eller body builders träningsschema, vad ska du då göra bättre efter en månad, ett halvår eller ett par år? Du är dömd att misslyckas innan du ens kommit igång.


Börja där du är nu


I en progressiv träning är framsteg nyckeln. Det innebär att gradvis ökninga träningspassens frekvens, längd och intensitet, och detta i den ordningen. Först bör du öka antalet träningspass från ett till två, tre eller till och med fyra eller fem, men varje enskilt pass bör hållas lugna och lagom långa. Därefter kan du successivt öka längden, till exempel i 15-minutersintervaller, ett träningspass i taget. Först när motståndet mot träning har minskat och träningen börjar kännas mer meningsfull är det dags att öka intensiteten. Ibland är det dock inte möjligt att träna längre eller hårdare. Det är viktigt att komma ihåg att genom att ta två steg framåt och ett steg tillbaka, rör vi oss redan i en positiv riktning mot våra uppsatta mål.


Töm inte alla reserver på en gång


Tänk på uttrycket: inte så mycket som möjligt, utan bara lite mer än nödvändigt. Tanken är inte att tömma alla reserver på en gång, utan att fortskrida systematiskt och alltid lämna lite marginaler för att kunna intensifiera träningen i framtiden.


Kontinuitet och långsiktighet är grundläggande principer för progressiv träning, vid sidan om balansen mellan träning och återhämtning. Genom att successivt öka belastningen på kroppen och regelbundet ändra träningsinnehållet var 4-8 vecka säkerställer du en god utveckling. Syftet med ett nytt träningsprogram är att få dig att vänja dig vid den prestanda som krävs, varefter programmet inte primärt leder till ytterligare utveckling, men ändå bibehåller de uppnådda resultaten. Nu är det passande att göra små eller stora förändringar i programmet för att utmana kroppen att återigen anpassa sig och växa till en ny nivå som möter de nya kraven.


Träning ska vara kul


Det viktigaste är att din träning är meningsfull, njutbar och tillfredsställande. Välj därför träningsformer inom kondition och styrka som du verkligen tycker om och utför dem enligt dina egna preferenser, vare sig det är hemma eller på gymmet. Huvudpoängen är att träningen ska kännas rolig och tillfredsställande. Gör dina val med detta i åtanke. Om du strävar efter att förbättra din prestation är det avgörande att du följer de grundläggande principerna för progressiv träning. Det är sällan den som har mest viljestyrka och självdisciplin som är den mest vältränade.

Comments


bottom of page