top of page

Ensamhet i arbetslivet och kraften av gemenskap

Uppdaterat: 10 apr.

I arbetslivet kan känslan av ensamhet påverka både distansarbetande entreprenörer och kontorsanställda. Ensamhetens orsaker kan vara många, från känslan av att vara utanför till avsaknaden av meningsfulla ögonblick i arbetsgemenskapen. Även om många arbetar fysiskt ensamma, är vikten av gemenskap tydlig i alla arbetsmiljöer.


Att förstå ensamhetens dimensioner i arbetslivet


Känslan av ensamhet är inte bara fysisk isolering, utan den kan bero på upplevelsen av att vara en outsider inom ett team. Små handlingar som att inte säga hej eller att lämna en ny medlem utanför kan skapa en djup känsla av ensamhet. En känsla av gemenskap är en nyckelfaktor för att trivas arbetslivet. Det sänker tröskeln för att be om hjälp och framkallar mindre missnöje, vilket förbättrar arbetsproduktiviteten.


Mötenas betydelse för gemenskapen


I synnerhet coronatiden har förändrat möteskulturen på arbetsplatser. I takt med att distansarbete blir allt vanligare är det viktigt att möten lämnar mänskliga minnen. Utöver information bör även andra saker som inte har med arbetet att göra, till exempel hobbyer, delas. En alltför hektisk vardag får inte hindra skapandet av gemensamma stunder, för det är just från dem som den gemensamma historien om arbetsgemenskapen byggs upp. Möten i fritt format kan vara ett effektivt sätt att stärka gemenskapen.


Sociala relationer inom distansarbete


Distansarbete kan innebära utmaningar för att upprätthålla sociala relationer. Vikten av social kompetens är a och o när möten sker digitalt. Virtuella fikaraster, chattmeddelanden och andra digitala kanaler är viktiga verktyg för kommunikation. Det måste dock enas om gemensamma spelregler så att alla kan delta bekvämt i den gemensamma aktiviteten.


Boosta arbetsgemenskapen


Onboarding av nyanställda får inte begränsas till enbart arbetsuppgifter. Sociala nätverk på arbetsplatsen är lika viktiga som själva arbetsuppgifterna. Introduktionsmentorer och samarbetsprojekt kan vara lösningar för att bekämpa ensamhet. Sommaranställda bör också beaktas, så att de inte känner sig utanför arbetsgemenskapen.


Arbetsbörda och mänskliga pauser


Gemenskapsandan stöds också genom att se till att arbetsbördan är rimlig. Humana scheman och tillräckligt med pauser ger möjlighet att koppla av från arbetsuppgifter och skapa sociala stunder. Inom distansarbete kan detta vara särskilt utmanande, så det är viktigt att vara särskilt uppmärksam på de anställdas välmående.


Effekterna av ensamhet och att bekämpa den


Ensamhet på jobbet kan ha allvarliga effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Distansarbete till följd av pandemin har medfört nya utmaningar för att upprätthålla gemenskapen. Det är viktigt att känna igen tecknen på ensamhet och aktivt söka sätt att bekämpa den. Att söka kamratstöd och ha en öppen dialog inom arbetsgemenskapen kan vara de första stegen mot ett mer gemensamt arbetsliv.


Ensamhet i arbetslivet är inte bara en utmaning för distansarbetare eller enskild firma, utan drabbar alla anställda, även de som arbetar på ett kontor. Enligt Forskningsprojektet på uppdrag av Arbetshälsoinstitutet: Hur mår Finland? orsakar ensamhet oro. Enligt Arbetshälsoinstitutet upplever var tredje arbetare under 36 år ensamhet, medan var fjärde i äldre åldersgrupper.


Vikten av gemenskap betonas ännu mer när man arbetar fysiskt jämfört med andra arbeten. Att stärka arbetsgemenskapen, mötas fysiskt och ha en öppen dialog om ensamhet är nycklarna för att skapa ett mer gemensamt arbetsliv och stötta varandra på arbetsresan.

Comments


bottom of page