top of page

Sammanhållning ökar välbefinnandet på jobbet

Uppdaterat: 28 mars


Varifrån kommer egentligen gemenskapskänslan på arbetsplatserna? En känsla av gemenskap uppstår bland annat genom att vi känner varandra på ett personligt plan – vi känner till våra kollegors fritidsintressen, vilka hobbyer de har, hur familjen ser ut, vilka husdjur de har och så vidare.


Även om man inte delar med sig av allt till sina kollegor, bidrar detta till en ökad sammanhållning, vilket i sin tur en positiv effekt på välbefinnandet på jobbet.


Känslan av att tillhöra en arbetsgemenskap är viktig för alla. Denna känsla av samhörighet ökar även engagemanget för arbetsplatsen och därmed lojaliteten mot organisationen – en investering som är väl värd pengarna för alla företag.


För närvarande står många branscher inför utmaningen att rekrytera personal, samtidigt som anställda inte stannar länge på samma arbetsplats. Därför bör investeringar i gemenskap och dess utveckling vara en prioriterad del av företagets strategi redan nu.


Det finns ingen återvändo till tiden före hybridarbete, men är utvecklingen av välbefinnandet svårare på distans?


Det finns helt klart ingen återvändo till tiden före hybridarbete. Anställda förväntar sig att arbetet också kan utföras på distans. Att spendera tid i morgon- och eftermiddagsrusningen är inte särskilt lockande när den tiden istället kan användas till något roligare, såsom sport, träffa vänner eller att umgås med barnen.


Baserat på resultaten från undersökningen riktad till Vointys HR-proffs (genomförd 6/2022), kan vi dra slutsatsen att arbetslivet har förändrats när det gäller distansarbete och att det inte längre strävar efter att återgå till den gamla modellen, där arbetet huvudsakligen utfördes från kontoret. Därmed måste nycklarna för att utveckla en känsla av gemenskap hittas någon annanstans än på fysiska kontor, i korridorer och i fikarummet.


Hybridarbete ger fördelar, men hur kan vi även öka gemenskapskänslan?


Baserat på undersökningen bland HR-proffs och den allmänna diskussionen kan vi dra slutsatsen att hybridarbete är en väsentlig faktor för såväl välbefinnande som arbetsgivarvarumärket när det gäller att forma företagets image.


Baserat på undersökningen framgår det att hybridarbete ger bland annat följande fördelar:


- flexibilitet

- lättare att kominera arbete och privatliv

- spara tid och pengar genom att slippa pendla


Även resultaten från Arbetshälsoinstitutets undersökning visar att hybridarbete ger bättre resultat jämfört med helt distansarbete och arbete på plats.


Företag bör därför dra nytta av hybridarbete och de möjligheter som distansarbete ger för att maximera dess fördelar. Men var finner man nycklarna till att utveckla gemenskapen när människor inte fysiskt samlas vid fikabordet med sina kollegor? Många står nu inför denna utmaning då många företag har haft det kämpigt de senaste åren.


En friskvårdsapp som för människor samman


Att främja välbefinnande och stärka gemenskapen behöver inte alls vara svårt. Företagen behöver bara identifiera de metoder som passar dem bäst och uppdatera sina egna aktiviteter.


Förutom fysiska möten kan även diskussioner i fikarummet och samtal i korridorer byggas

med hjälp av appar och andra digitala lösningar. Vointys wellness-app är en lösning som kan användas för att öka och därmed stödja digitala möten för att utveckla sammanhållningen bland personalen.


Redan från utvecklingsstadiet av Vointy har målsättningen varit att appen ska främja gemenskapen – gemenskapen är nyckeln till välbefinnande.


Hur ökar Vointy välbefinnandet på jobbet?


Vointy är en applikation som förenar människor kring välbefinnandet och hjälper dem att upptäcka sina kollegors fritidsintressen. Vointys wellness-app fungerar som ett digitalt fönster till kollegornas hobbies och fritidsaktiviteter.


Vointy erbjuder arbetsplatser en plattform där anställda kan dela sina egna prestationer, uppmuntra och utmana varandra, kommentera aktiviteter eller bli peppade att utöva dem tillsammans. Applikationen beaktar alla dimensioner av välbefinnande, och även om den inte fungerar som en arbetstrivselmätare, erbjuder den ett smidigt sätt att övervaka och förbättra personalens välbefinnande.


Tack vare plattformen som tillhandahålls av Vointy kan anställda se vad deras kollegor gör på sin fritid och kommentera och reagera på aktiviteter som de utför. Ändå har de anställda fortfarande full kontroll över hur mycket de vill dela med sina kollegor om sin fritid via appen. Du kan förbättra ditt välbefinnande med hjälp av applikationen även om du inte vill dela bilder dina kollegor kan se.När personalen, på grund av distansarbete, inte längre har möjlighet att dela med sig av sina intressen och hur de spenderar sin fritid face-to-face, kan Vointy erbjuda en plattform där personalen kan dela sina hobbyer med sina kollegor. Detta skapar diskussion, till exempel innan ett möte dragit igång eller kanske inspirerar det en kollega att vilja utöva en hobby tillsammans.


Tillsammans mot gemenskap


Vill du utveckla sammanhållningen på din arbetsplats? Börja använda Vointys wellness-app för att öka trivselnoch välmåendet på din arbetsplats.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Vointy kan hjälpa din personal att må bättre.

Comments


bottom of page