top of page

Sömn är grunden för välbefinnande – Sov dig lycklig

Uppdaterat: 2 apr.


Sömn är viktigt för hälsan på många sätt. Det finns egentligen inte ett enda organsystem eller livsområde som inte påverkas direkt eller indirekt av sömnen. Sömn spelar en central roll när det gäller bland annat energibalansen i hjärnan, koncentrationen, inlärningen, kreativiteten och muskeltröttheten. Otillräcklig sömn ökar däremot risken för till exempel övervikt, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykisk ohälsa.


Behovet av sömn varierar från person till person


Sömnbehovet är individuellt och varierar efter ålder, livssituation och arbetsbelastning. I genomsnitt sover de flesta 7–8 timmar per dygn. Vuxna anses behöva cirka 7–9 timmars sömn. Personer med fysiskt krävande jobb eller är mycket aktiva kan behöva mer sömn än genomsnittet (8–10 timmar) eftersom deras kroppar behöver mer tid för återhämtning på grund av den hårda ansträngningen. Generellt sett varierar sömnbehovet beroende på hur aktiv man har varit under dagen. Att få tillräckligt med högkvalitativ sömn är också en viktig faktor för att förebygga många sjukdomar och till och med övervikt.


När vi är sjuka ökar behovet av sömn avsevärt, då vila och återhämtning är avgörande för kroppens läkningsprocess. Sömn bör spela en lika central roll i hanteringen av stress som vid behandling av sjukdomar. I perioder av hög arbetsbelastning väljer många att minska sin sömntid för att hinna med fler uppgifter, vilket är det största misstaget en redan stressad individ kan göra för sin effektivitet och hälsa.


Sömn reparerar och återställer


När vi sover är hormonaktiviteten hög. Utsöndringen av tillväxthormon och andra anabola hormoner förstärks under sömnen, då till exempel bildandet av muskelproteinstrukturer påskyndas, vävnadsskador orsakade av träning repareras och musklerna återhämtar sig, växer och stärks.


En regelbunden och tillräcklig sömn återställer kroppens energibalans och laddar batterierna. Genom att få tillräckligt med sömn förebyggs stress, immunförsvaret stärks och sjukdomar bekämpas. En god kvalitet och kvantitet av sömn bidrar till att balansera ämnesomsättningen och hormonell aktivitet samtidigt som det återställer mental skärpa och vakenhet. Tillräcklig sömn och återhämtning underlättar även bearbetning av känslor, bibehåller minnet och förbättrar förutsättningarna för inlärning.


Ingen klarar sin länge under sex timmar


Enligt forskning kan bristfällig sömn leda till negativa effekter för en individ. Otillräcklig sömn under lång tid ökar risken för sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, cancer, typ 2-diabetes, fetma, kronisk smärta, fibromyalgi, ryggbesvär, hjärt-kärlsjukdomar och psykiska sjukdomar. Samtliga ovan nämnda faktorer kan även minska både livskvalitet och förväntad livslängd.


Kontinuerlig sömnbrist eller dålig sömnkvalitet kan leda till så kallad tyst inflammation, där immunförsvaret är kroniskt överaktivt. Tillståndet ger inte nödvändigtvis symtom, men det är kopplat till bland annat ackumulering av övervikt och många allvarliga sjukdomar, som diabetes, kärlsjukdomar och cancer.


Lite sömn gör dig tjock


Efter en natt med dålig sömn förvärras även smärtkänslorna. Även hos friska individer ökar bristen på sömn muskelvärk, vilket minskar den fysiska aktiviteten och energiförbrukningen. Det har omedelbar påverkan på blodsockernivån och fettvärdena, men det finns också en direkt koppling till försämrad kroppssammansättning och långsiktig viktökning.


För lite sömn kan leda till ökad fettansamling, bukfetma, ökad risk för diabetes i vuxen ålder samt försämrad sockertolerans och motståndskraft. Effektiv smärtlindring förbättrar ofta sömnen, och smärta kan lindras genom att sova mer. Så sömn är också det bästa sättet att behandla smärta, stödja viktminskning och hantera en hälsosam vikt.


Det enklaste sättet att förbättra välbefinnandet


Sträva efter att sova en extra timme per dygn om du sover mindre än den rekommenderade mängden per dygn. Öka din sömntid med exempelvis 15-minuters intervaller. Det är definitivt det enklaste och mest effektiva sättet att förbättra din hälsa och boosta ditt välbefinnande. Gör dig själv en tjänst och testa under en månad.

Comments


bottom of page