top of page

Välbefinnande som en tjänst: Vointy med hjälp av HR

Uppdaterat: 11 apr.


En välmående medarbetare är en produktiv medarbetare. Hur säkerställer man upprätthållandet och förbättringen av arbetsvälbefinnandet inom en organisation? Vi presenterar en ny typ av välbefinnande som en tjänst -konceptet, som erbjuder HR-beslutsfattare ett konkret verktyg för att följa och förbättra medarbetarnas välbefinnande.Vointy index: Mäter organisationens välmående


Tjänsten Vointy tar uppföljningen av arbetshälsan till en helt ny nivå genom att erbjuda ett omfattande välbefinnandeindex. Detta index samlar information från olika områden och ger HR en tydlig bild av medarbetarnas välbefinnande. Indexet tar hänsyn till både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.Regelbundna möten: Kundorienterad rapportering och kartläggning av behov


Mötena, som äger rum en gång i månaden, utgör kärnan i konceptet "friskvård som en tjänst". Under dessa möten presenteras de senaste indexrapporterna, resultaten från pulsmätningar och diskuteras aktivitetsutmaningar. Samtidigt använder vi enkäter och index för att identifiera konkreta åtgärder för att främja välmående och ge rekommendationer. HR får värdefull insikt som möjliggör målinriktade åtgärder och förbättrar arbetsgemenskapens välbefinnande.Pulsmätningar: Realtidsinformation möjliggör snabba åtgärder


Vointy-tjänsten sträcker sig längre än att enbart förlita sig på månatliga index för att hålla koll på välbefinnandet. Pulsmätningarna, som genomförs två till fyra gånger per månad, ger realtidsinformation. Dessa korta undersökningar består av endast 1-5 frågor för att inte ta för mycket tid från medarbetarna. Det möjliggör snabba reaktioner och omedelbara åtgärder vid upptäckta utmaningar relaterade till välbefinnandet.Månadsrapporter: Informativ data och handlingsplan för nästa månad


Varje månad får HR en utförlig rapport som inkluderar aktuell status för välbefinnandeindexet, resultaten från pulsmätningar och en sammanfattning av deltagandet i olika aktiviteter. Denna informativa rapport underlättar förståelsen av trender och identifieringen av eventuella välbefinnandebaserade utmaningar. Rapporten utgör också grunden för att utforma en handlingsplan för kommande månad.Planering för de kommande månaderna: Ett proaktivt förhållningssätt till välbefinnande


Vointy-tjänsten erbjuder även en förebyggande strategi för att hantera välbefinnandet. Under de månatliga mötena utarbetas en plan för åtgärder under de kommande månaderna. Detta möjliggör ett proaktivt och långsiktigt arbete för att främja arbetsvälbefinnandet. Oavsett om det handlar om att påminna om vikten av pauser, öka de sociala kontakterna på arbetsplatsen eller delta i en gemensam stegutmaning, så finns Vointy där för att hjälpa till.Sammanfattning: Vointy-tjänsten förbättrar hanteringen av yrkesmässigt välbefinnande


Vointy-tjänsten är inte bara en tjänst, utan en partner som stödjer HR-beslutsfattare i att hantera välbefinnande på jobbet. Ett heltäckande index, regelbundna möten, pulsmätningar och månadsrapporter möjliggör ett systematiskt och målinriktat arbete mot bättre trivsel i arbetsgemenskapen. Vointy återbetalar sig genom ökad produktivitet, ökat trivvsel på jobbet och bidrar till organisationens övergripande framgång.

Comments


bottom of page