top of page

Stresshantering - Gör stressen till din vän

Uppdaterat: 2 apr.

Drömmer du om ett liv utan stress? Fri från konstant arbetspress, överprestation och att ständig utmana dina gränser? Ett avslappnat liv där du inte behöver balansera mellan arbete, familj och fritidsintressen? Även om för mycket stress kan leda till utmattning på kort sikt, kan ett liv utan stress snart kännas färglöst och tråkigt. Så både utmaningar och stress, tillsammans med återhämtning och välbefinnande, är nödvändiga för en meningsfull tillvaro.


Den som ligger ner mest vilar faktiskt minst


Att bara vara och njuta av livet utan konstant stress och fullspäckat scheman är bra för var och en av oss då och då. Överdriven vila, fysisk inaktivitet och för lite utmaningar kan dock snabbt slå tillbaka. Om du ständigt känner dig så trött att du bara vill sova och inte göra något annat, kan det vara värt att stanna upp och fundera över var den känslan kommer ifrån. Är livet för stressigt för tillfället, eller är vi på fel spår?


Gå utanför din comfort zone


Bra stresshantering handlar inte om att undvika stress, eftersom ett stressfritt liv inte är fysiologiskt möjligt. Vi behöver både stress och återhämtning i rätt balans. Därför bör vi inte konstant undvika situationer som utmanar oss och leder oss utanför vår comfort zone. Att möta tillfälliga obekväma känslor eller situationer kan faktiskt öka vår tolerans, och nästa gång kanske vi märker att liknande situationer inte längre påverkar oss på samma sätt. Gränserna för vår obehagszon utvidgas och den blir gradvis en del av vår comfort zone. Istället för att kalla det en obehagszon kan att en mer passande term för att utmana oss själva vara utvecklingszon. Denna zon är dock inte avsedd att vara vårt permanenta tillstånd och bör inte överanvändas. Att besöka den i lämplig omfattning kan dock berika våra liv med nya erfarenheter och insikter.


Stress är en förutsättning för utveckling


Ett meningsfullt liv är därför inte helt befriat från stress. Ibland kräver våra drömmar och mål mycket ansträngning och överprestation, men belöningen efteråt kommer som ett resultat av återhämtning. En lagom mängd stress gör att vi anpassar oss till nya och föränderliga situationer samt att vi växer och utvecklas inom olika områden i livet.


Stress är på många sätt något positivt, så länge den inte blir övermäktig och långvarig. Slutligen är det få av oss som strävar efter ett helt stressfritt liv. För många skulle det vara tillräckligt med lite mer flexibla scheman, bra balans mellan arbete och fritid samt att livet inte behöver vara en ständig kamp för överlevnad dag ut och dag in.Comments


bottom of page