top of page

Trivsel på jobbet: Mot en bättre arbetsmiljö

Uppdaterat: 10 apr.


Att trivas på jobbet är avgörande för en positiv arbetsmiljö, och det är något vi alla kan arbeta tillsammans för att främja. I det här blogginlägget utforskar vi vikten av att trivas på jobbet och delar konkreta exempel på hur vi kan göra vår arbetsplats till en ännu bättre plats.


Välbefinnande på jobbet: Små steg tar dig dit


Välbefinnande på jobbet kommer ofta från små vardagliga handlingar. Ett konkret exempel är att ta dagliga pauser . Medarbetarna kan kollektivt komma överens om korta, regelbundna pauser under vilka de kan koppla av, utbyta idéer med andra eller ta ett kort gympapass. Korta raster under dagen har visat sig förbättra koncentrationen och minska stress, vilket i sin tur bidrar till bättre välbefinnande och ökad produktivitet.


Inkludera personalen i beslutsfattandet


För att främja välbefinnande på jobbet behövs deltagande och gemensamma beslut. Ett konkret sätt att uppnå detta är att genomföra pulsmätningar för personalen, där medarbetarnas behov och önskemål kring trivsel kartläggs. Utifrån detta kan vi tillsammans skapa en handlingsplan som inkluderar åtgärder för arbetsmiljön, flexiblare arbetstidsmodeller eller förmåner som främjar fysisk aktivitet. Genom att inkludera medarbetarna i beslutsfattandet ökar deras engagemang och ger dem möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö. Dessutom ger pulsmätningar oss insikter om återhämtning, stressnivåer och andra belastningsfaktorer i arbetsgruppen.


Stärk gemenskapen på jobbet: Teamaktiviteter för välmående


För att stärka välmåendet på jobbet kan regelbundna teammöten anordnas, där även ämnen som inte är arbetsrelaterade tar upp. Till exempel kan avslappnade lagaktiviteter arrangeras en gång i månaden, kanske en gemensam lunch eller en lagsport. Sådana stunder stärker lagandan, skapar en positiv atmosfär och hjälper medarbetarna att känna att de tillhör teamet. Applikationer som uppmuntrar till samarbete stödjer den sociala atmosfären inom teamet och möjliggör samarbete även på fritiden.


Samarbete för en bättre arbetsmiljö


Att upprätthålla och främja välbefinnandet på jobbet är inte en individuell prestation utan kräver samarbete från hela teamet. Med små handlingar, inkluderande beslutsfattande och stärkande laganda kan vi skapa en arbetsplats där alla kan blomstra. Trivsel i arbetet är en investering som betalar tillbaka sig både på individ- och organisationsnivå. Vår resa tillsammans mot en bättre arbetsmiljö börjar nu!

Comments


bottom of page