top of page

Året går mot sitt slut och vi avslutar nu innevarande år och planerar för det kommande året. Det är ett bra tillfälle att förbereda hur man får en bra start på det nya året och få personalen på gott humör redan från början. Läs vår artikel om hur aktivering av personal inom träning, umgänge och fritidssysselsättning ökar vakenheten och ger kraft att arbeta samt hur gemensamma utmaningar och mål ökar aktiviteten och därmed välmående, energi och arbetsförmåga. I artikeln diskuteras också vilken typ av träning som stödjer återhämtning och stärker funktionsförmågan bäst i kunskapsintensivt arbete.


Gemensamma aktivitetsmål och utmaningar ökar lagarbetet och är ett bra sätt att öka och upprätthålla aktiviteten. Mål är motiverande och du kan bygga olika teman runt dem och variera målet för att passa tiden. I början av året kan bra aktivitetsteman byggas upp kring till exempel motion, vintersport, kultur kring konserter och museibesök, eller inomhuspyssel, eller att göra snö i vardagsmotionen. Att uppnå målet kan åtföljas av en belöning för att öka motivationen och ge uppmärksamhet åt aktiviteten på ett positivt sätt. Aktivitet är alltid lättare tillsammans än ensam, och därför är det oftast mer framgångsrikt att öka den i arbetsgemenskaper, med stöd av andra och genom att göra saker tillsammans. Med hjälp av Vointy är det enkelt att skapa olika utmaningar och mål för personalen kring trivselmålen. Vointy gör aktivitet rolig, lekfull och gemensam.
Läs mer härifrån.


Du kan vara aktiv inom många olika områden och alla fritidsintressen är bra. Alla meningsfulla aktiviteter som leder bort tankarna från arbetets och vardagens ansvar återställer oss. Det är bra för oss att sluta tänka konkret genom att fokusera på något att göra, ta vår egen tid och vara borta från skärmar. Allt som ger oss glädje är bra, för en person behöver glädje för att må bra.


Enbart motion är inte nyckeln till ett övergripande välbefinnande, utan är en viktig del av att bygga grunden för människors hälsa och välbefinnande. Det är bra att göra den motionen som du gillar så att träningshobbyn blir permanent, för vi återkommer oftast alltid till de sporter som ger oss mest nöje. Det är dock bra att notera vilka träningsformer som är särskilt lämpliga för att stödja varje typ av arbete och även notera träningsrekommendationerna ur allmän hälsosynpunkt.

Träna efter arbete


Enligt tidningen Työterveyslaitättos* hjälper kunskap om arbetets egenskaper till att hitta de bästa träningsformerna på fritiden. Människor som arbetar stillasittande behöver något som påskyndar ämnesomsättningen och stödjer dem
träning som stärker rörelseapparaten. Under coronapandemin har social isolering och att vistas inomhus minskat fysisk aktivitet med 30 % och ökat stillasittande med minst 30 %. Denna cykel bör förhindras eller brytas så snart som möjligt.


Nedan beskrivs egenskaperna hos olika kunskapsintensiva arbeten, vilka typer av träning som stödjer det och var träningens effekter fokuseras.


Kännetecken för informationsintensivt arbete är

 • rusning och tidspress

 • oregelbundna arbetstider

 • displayterminaler

 • sömnstörning


Idrott passar bäst för kunskapsarbetare

 

 • Träning av "intervalltyp" (bollspel, träningskrets, aerobics)

 • uthållighetsträning (simning, cykling, promenader, stavgång, skidåkning, jogging)

 • hemmaträningar

 • stretching på arbetsplatsen

 • gymträning

Träningsobjekt

 • utlöser överspänningen i stressnervsystemet

 • stärkande avslappning och balanserande hormonreglering

 • förebyggande av muskelspänningar i nacke-axelområdet

 • bibehålla rygg- och bålmuskelstyrka


Källa:https://www.ttl.fi/oppimaterialit/liike-ja-mieli/liikunnan-ja-liikkuminen-mystuset-terveyteen-ja-tyokykyyn

 

 

Enligt WHO* har fysisk aktivitet hos vuxna många hälsoeffekter: den har en positiv effekt på t.ex. hjärt-kärlsjukdom, förebygger högt blodtryck, utveckling av cancer, typ 2-diabetes, psykiska problem (minskade symtom på ångest och depression), och det främjar kognitiv hälsa och sömn. Det är också möjligt att förhindra övervikt genom träning. Det rekommenderas att alla vuxna tränar regelbundet. För att uppnå betydande hälsofördelar bör vuxna ägna sig åt minst 150-300 minuters aerob träning med måttlig intensitet per vecka, eller minst 75-150 minuters aerob träning med kraftfull intensitet, eller en liknande kombination av de två.

Vuxna bör också göra muskelstärkande övningar som täcker alla de viktigaste muskelgrupperna med måttlig eller högre intensitet, minst två dagar i veckan. Styrketräning ger ytterligare hälsofördelar.

 

Ibland är det lättare att hålla sig till träningen och ibland är det svårare, och alla kommer aldrig att nå dessa rekommenderade mängder. Det är därför det är bra att komma ihåg att:


• Det är bättre att göra lite fysisk aktivitet än att inte göra någonting.
• Om dessa rekommendationer inte uppfylls fullt ut, gynnar även en viss grad av fysisk aktivitet hälsan.
• När du börjar, skulle det vara bra att göra små mängder fysisk aktivitet och gradvis öka mängden, intensiteten och varaktigheten över tiden.

Källa:https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

Arbetshälsoapplikationen Vointy gör det enkelt att aktivera personal genom utmaningar och mål. Vointys idé bygger på helhet:fysiska, psykiska och sociala
välbefinnande och att göra saker som stödjer dem. När man främjar välbefinnande är det också viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader i egenskaper, intressen och värderingsvärldar. Att kunna
alla dessa har tagits i beaktande och applikationen har byggts för att tjäna alla medlemmar i organisationen.

Kontakta myynti@vointy.io ellerhärifrån​ så berättar vi mer!

Hur får man en bra start på organisationens år?

bottom of page