top of page
Vointys logga

Vointy föddes ur en genuin önskan att hjälpa människor och organisationer att bli starkare och mer framgångsrika. Vi har sett hur mycket problem dålig hälsa, utbrändhet och bristande engagemang skapar i arbetslivet och hur både individer och företag lider av detta.

Vi ville skapa en motvikt mot överdrivet stillasittande, passivitet, stress och bristande engagemang. Därför utvecklade vi en plattform som aktiverar, vägleder och övervakar välbefinnandet samtidigt som den stöder gemenskapen och därmed ökar engagemanget. En viktig del av vår vision var att erbjuda HR verktyg för att med hjälp av data förbättra arbetsplatsers välbefinnande.

 

Vårt team består av erfarna inom digital verksamhet som själva har känt av och sett utmaningarna med att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi förenas av en vilja att förbättra människors välbefinnande, stärka gemenskapen och göra företagen mer framgångsrika. I utvecklingen och genomförandet av Vointy har vi involverat experter inom välbefinnande för att säkerställa att våra tjänster är av hög kvalitet och har verklig effekt.

 

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi tror på omsorg, gemenskap, respekt för andra och äkthet. Vi strävar efter att dessa värderingar ska synas både internt i vår organisation och i våra relationer med kunderna. Vårt mål är att skapa en trygg och uppmuntrande miljö där var och en kan utvecklas och trivas.

 

Välkommen till oss! Vi är glada att kunna erbjuda dig verktyg och stöd för att främja välbefinnandet och gemenskapen på din arbetsplats. Tillsammans kan vi göra arbetslivet till en bättre plats att vara på och lyckas i.

Voints berättelse

Riina Manner 

 

CEO

bottom of page