top of page

Hantera välbefinnande på jobbet

Välmående utgör den bästa förmånen en arbetsplats kan erbjuda. Vointy erbjuder företag ett innovativt verktyg för att leda och främja välmåendet på arbetsplatsen, vilket gör hanteringen enkel, inspirerande och datadriven. Vointy är ett användarvänligt och mycket kostnadseffektivt sätt att utveckla välmåendet på arbetsplatsen.

ett verktyg för välbefinnandet

Förbättring av välbefinnandenivån

Trivseldatan ger en inblick i personalens välbefinnande och utveckling, vilket gör det möjligt att identifiera exempelvis mer påfrestande perioder och reagera snabbt på dem.

en hälsosam arbetsplats

Pulsundersökningar

Den årliga arbetsmiljöundersökningen fångar inte alltid den verkliga variationen av belastningar i vardagen. Med veckovisa pulsmätningar kan vi hålla oss uppdaterade om välmåendet och snabbt agera vid behov. Dessutom kan vi sköta pulsmätningarna åt er!

lägre frånvaro

Aktivitetsutmaningar

I Vointy blir det lättare att uppnå gemensamma utmaningar och mål. Ange bara en rolig utmaning eller en motiverande målsättning, och personalen kan se sitt eget bidrag i realtid genom appen.

Arbetseffektivitet

Genom att införa korta pauser under arbetsdagen kan arbetsprestandan öka med så mycket som 1,5€/0h. Dessutom minskar sjukfrånvaron med i genomsnitt 37% tack vare ett friskvårdsprogram, blir investeringen i välmående mycket lönsam. Beräkna Vointys ROI!

bra arbetsmiljö
personalens engagemang

Högre engagemang

När anställda känner att arbetsgivaren bryr sig om deras välmående ökar deras engagemang gentemot arbetsgivaren. Dessutom förbättrar känslan av samhörighet engagemanget och anställda är mer benägna att rekommendera arbetsplatsen till andra.

Bättre bild av dig som arbetsgivare

Att prioritera personalens välmående förmedlar en modern och omtänksam bild av ditt företag och dig som arbetsgivare.

arbetsgivarbild

Vointy passar team i alla storlekar!

Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar ju dig!!

bottom of page