top of page

Ett bra liv - Vad betyder det för dig?

Uppdaterat: 1 apr.


Helhetshälsa innebär så mycket mer än bara frånvaron av sjukdomar och besvär. Det är en aktiv process mot ett hälsosamt, livskraftigt och meningsfullt liv. Förutom fysisk hälsa omfattar helhetshälsa och ett gott liv även en psykisk och social dimension: en sund själ, välfungerande relationer, spännande utmaningar och ett liv i enlighet med ens egna värderingar. För att uppnå detta krävs inte bara sunda levnadsvanor utan även modet att lyssna på sin egen kropp och sina behov. Annars kan man skapa perfekta förutsättningar för sitt liv men ändå känna sig olycklig.


Stress och vila i harmoni med varandra


Ett gott liv består av en energi och livskraft som möjliggörs av balansen mellan stress och återhämtning, vilket utgör grunden för uthållighet, prestation och lycka. Överdriven och långvarig stress leder till utbrändhet, medan för lite utmaningar på sikt kan leda till nedstämdhet. Därför är det inte meningsfullt att sträva efter ett så stressfritt liv som möjligt, utan snarare att bättre hantera den totala stressen och utveckla förmågan att reglera resurserna.

  

Grunden för hållbar förändring bygger på faktorer som ökar energi och återhämtning. Den vanligaste fällan när man försöker förändra sina välbefinnandevanor är att börja med alltför krävande och utvecklande åtgärder, även när man saknar tillräcklig energi och förutsättningar för att genomföra dem. Att samtidigt öka träningsmängden och intensiteten samt följa en lågenergidiet är ett bra exempel på en från början omöjlig, men ganska vanlig "missnöjeshantering".


Kom igång med att ladda batterierna

 

För att få bästa möjliga start på förändringen, är det viktigt att ha tillräckligt med resurser tillgängliga från en fysisk synvinkel. Dina chanser till framgång kommer att öka avsevärt när du prioriterar tillräcklig återhämtning genom att först och främst se till att du får tillräckligt med sömn och vila i din vardag. Det enklaste och mest effektiva hälsotipset är att lägga till en extra timmes sömn per dag. Detta ger en stark grund för senare åtgärder som kräver energi.


En annan åtgärd som omedelbart ger energi och resurser samt främjar långsiktig hälsa är kopplad till näring. Innan man vidtar kvalitativa åtgärder är det viktigt att se till att man får tillräckligt med energi och att man följer en regelbunden måltidsrytm. När tillräcklig energi tillförs jämnt fördelat över dagen blir det lätt och smidigt att justera kvalitativa åtgärder utan någon känsla av hunger.


Öka kapaciteten med träning

 

Från en fysisk synvinkel är aktivitet och träning åtgärder som förbrukar resurser men också ökar kapaciteten. De minskar tillfälligt vår energi men ökar vår fysiska prestanda genom superkompensationen, vilket är kroppens överkompensationsmekanism. Med andra ord förbättras vår förmåga att hantera både fysisk och psykisk stress samt vår förmåga att återhämta oss från stress genom aktivitet och den efterföljande vilotiden.


Belastningen ska inte ackumuleras, utan istället bör kroppen och sinnet få återhämtande eller utvecklande impulser, anpassade till nuvarande resurser. Att anpassa ansträngningarna efter tillgängliga resurser är en viktig insikt: när du är belastad räcker det med att göra även lite. Däremot, när återhämtningen är på en god nivå, energin är tillräcklig och motivationen är hög, kan du utmana dig och träna kroppen för att utveckla dess prestanda.


Ett bra liv kräver energi och livskraft, för om vi alltid är trötta är det svårt för oss att vara närvarande, delta och njuta av stimulerande fritid. Därför ska du inte trötta ut dig när du strävar efter bättre kondition och välmående, utan det viktigaste är att lära dig att reglera dina resurser så att stress och återhämtning samverkar på ett balanserat sätt.


Comentários


bottom of page