top of page

Ladda ner forskningsrapporten:

Tillståndet för personligt välbefinnande under den hybrida eran 2022

I juni 2022 genomförde Vointy.io en undersökning riktad till personer ansvariga för HR-frågor under rubriken "The state of personal wellbeing in the hybrid era". Syftet med studien var att ta reda på synpunkter från personalansvariga på de största utmaningarna som hybrideran medfört, och att kartlägga sätt att möta dessa utmaningar i organisationer. Med forskningen ville vi ta reda på hur de senaste årens stora förändring i arbetslivet till distans- och hybridarbete har påverkat de utmaningar som personalledningen upplever, liksom medarbetarnas välmående och gemenskap.

Arbetsmiljöundersökning
Lataa tutkimusraportti ja lue kuinka henkilöstöammattilaiset kokevat hybridiajan vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin.

Kiitos, linkki raporttiin tulee sähköpostiisi pian!

bottom of page