top of page

Ladda ner forskningsrapporten (fin):

Orsaker och förebyggande av överbelastning
under hybridtiden 2023

Under sommaren 2022 genomförde Vointy en undersökning  med titeln "Personlas välbefinnande under hybridtiden" som riktade sig till HR-ansvariga. Resultaten visade att överbelastning tydligt är den främsta faktorn som påverkar de anställdas personliga välbefinnande enligt HR-ansvariga. Dessutom rankas det som den näst största utmaningen för personalavdelningen, efter rekrytering av nya medarbetare.

Därför fortsatte vi att utforska ämnet under rubriken "Orsaker till och förebyggande av överbelastning under hybridtiden". Vi ville noggrant undersöka hur mycket överbelastning som upplevs direkt av arbetstagarna, vad som orsakar överbelastningen och hur de tror att den kan minskas. Syftet med denna rapport är att dela med sig av information till branschens yrkesverksamma om den största utmaningen i arbetslivet för tillfället och att erbjuda metoder för att övervinna den.

Undersökning om orsaker till och förebyggande av överbelastning
Lataa tutkimusraportti

Kiitos, linkki rapottiin tulee sähköpostiisi!

bottom of page