top of page

Vointy - Hyvinvointia pienin ponnistuksin

Päivitetty: 12. elok. 2022

Mitä on työhyvinvointi? Mistä osatekijöistä se koostuu? Mitä työntekijä voi itse tehdä ja miten työnantaja voi tukea henkilöstönsä työhyvinvointia?


Työhyvinvointi tarkoittaa työntekijän omakohtaista kokemusta siitä, että työ on hallinnassa ja kaikki on hyvin työpaikalla. Sen taustalla on tasapaino työn kuormittavuuden, sen aiheuttaman stressin sekä työntekijän voimavarojen välillä. Kun työntekijällä on riittävästi osaamista, energiaa ja tukea työstään suoriutumiseen, on hyvinvoinnin kokemiselle mainiot edellytykset. Vaikka omasta jaksamisesta huolehtiminen on jokaisen yksilön omalla vastuulla, voi työnantaja tukea terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa myös työntekijän edellytyksiä tuottavampaan työpanokseen.


Katse säästöistä tuottavuuteen


Yrityksissä työhyvinvointia ja siihen tehtyjä panostuksia on totuttu tarkastelemaan lähinnä

sairauspoissaolokustannusten kautta. Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus työnantajalle on keskimäärin 350-450 €. Ennenaikaisen eläköitymisen kustannukset vaihtelevat, mutta esimerkiksi 35 –vuotiaan, 3000 € kuukausipalkkaa ansaitsevan, henkilön elinkaarikustannus yhteiskunnalle on noin 1.2 miljoonaa euroa ja kustannukset työnantajalle noin kaksisataatuhatta euroa. Työkyvyttömyys on siis kallista, mutta sen ehkäisyssä piilee vasta murto-osa hyvinvointipanostusten potentiaalista.


Vaikka edelliset summat kuulostavat suurilta ja säästöt houkuttelevilta, kannattaa katse kääntää pois pelkistä säästöistä. Sairastelun vähentämisen kääntöpuolena oleva toiminta- ja suorituskyvyn kehittäminen on nimittäin huomattavasti houkuttelevampi tavoite sekä kannattavampi sijoituskohde. Kun henkilö voi hyvin ja omaa hyvän suorituskyvyn, on hänen tuottavuutensa, sitoutuneisuutensa sekä osallistuneisuutensa huomattavasti korkeampi sekä positiivisempi. Hyvinvoiva henkilöstö on siis yrityksen tärkein pääoma, johon kannattaa todella panostaa.


Onnistunut hyvinvointihanke parantaa tuottavuutta


Hyvin suunnitellulla ja ammattitaitoisesti toteutetulla hyvinvointihankkeella on useita positiivisia vaikutuksia. Sen lisäksi, että se innostaa ja motivoi työntekijöitä, on sillä vaikutuksia myös yrityksen imagoon työnantajana, henkilöstön tiimihenkeen sekä vetovoimaisuuteen työntekijöitä sitoutettaessa ja rekrytoitaessa. Onnistunut työhyvinvointihanke opettaa osallistujia pitämään parempaa huolta fyysisestä sekä psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Se lisää osallistujien osaamista ja

vastuunottoa, mutta on myös hyvä osoitus välittämisestä sekä tukemisesta työnantajan suunnalta. Onnistunut työhyvinvointihanke tuottaa keskimäärin kuusinkertaisen, mutta jopa 10-20 -kertaisen tuoton henkilöstön hyvinvointiin panostetuille euroille.


Parempaa Vointyä ja vireyttä


Vointy on innostava, yhdistävä ja muutosta tukeva työkalu henkilöstön hyvinvoinnin

kehittämiseen. Se tarjoaa jokaiselle työntekijälle työkaluja oman hyvinvointinsa kehittämiseen, mutta samalla myös yritykselle uuden sosiaalisen kanavan henkilöstön aktivoimiseen, motivointiin, kohtaamisten lisäämiseen ja yhteishengen parantamiseen. Vointy-sovellus pohjautuu hyvinvointikartoitukseen, josta muodostuu jokaiselle käyttäjälle oma Vointy-indeksi. Sitä voidaan kehittää pysymällä aktiivisena eri tavoin. Vointy tarjoaakin käyttäjilleen monipuolisia aktiviteetteja liikunnasta kulttuuriin ja luontoelämyksiin sekä kannustaa innostamaan ja tukemaan toisia. 


Vointy tarjoaa työnantajalle helppokäyttöisen työkalun seurata ja työyhteisön hyvinvoinnin

kehittymistä. Henkilöstöhallinto saakin käyttöönsä web-sovelluksen, jonka avulla hyvinvoinnin

kehitystä ja tasoa on näppärää seurata sekä tehdä tarvittavia muutoksia panostusten painotuksiin. Pienille yrityksille Vointy on erinomainen apuväline tiimin yhteen hiomiseen, kun taas isommille yrityksille se on oivallinen hybridiajan työyhteisön aktivoija, joka luo kohtaamisia sekä yhdistää suurta yhteisöä tiiviimmin toimivaksi yksiköksi.


Missiona viihtyisä ja tuottava työpaikka


Meidän missionamme on luoda työyhteisöistä ympäristöjä, joissa yksilöt voivat kokonaisvaltaisesti hyvin, tukevat toisiaan ja viihtyvät yhdessä. Kääntämällä katseen pelkkien säästöjen sijaan hyvinvoinnin kehittämiseen sekä henkilöstön tuottavuuden ja toimintakyvyn parantamiseen, toteutuvat säästöt siinä sivussa.


Jos haluat osoittaa työntekijöillenne välittävää asennetta sekä toteuttaa

hyvinvointia sekä tuottavuutta parantavan työhyvinvointihankkeen, niin käänny rohkeasti

puoleemme. Toteutetaan yhdessä hanke, jolla tehdään hyvää paitsi henkilöstönne hyvinvoinnille, myös liiketoimintanne kannattavuudelle!

Comments


bottom of page