top of page

Työhyvinvoinnin johtaminen

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, joten hyvinvointiin pitää panostaa. Vointy tarjoaa yrityksille uudenlaisen työhyvinvoinnin johtamisen työkalun jonka hyvinvointidatalla, pulssikyselyillä ja aktiivisuushaasteilla työhyvinvoinnin johtamisesta tulee helppoa ja innostavaa. Vointyn avulla voit motivoida henkilöstöä yhteisöllisesti, luoda kohtaamisia ja parantaa yhteishenkeä.

hyvinvoinnin työkalu

Työkalu hyvinvoinnin kehittämiseen

Vointy on työkalu henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen yhdistävällä, kannustavalla ja innostavalla tavalla. Henkilöstöhallinto saa käyttöönsä web-sovelluksen, josta hyvinvoinnin tasoa ja kehitystä pääsee seuraamaan.

Terveempi työpaikka

Kun työntekijät voivat paremmin ja ovat terveempiä, yleinen työhyvinvointi ja töissä suoriutuminen paranevat. Jokaisen työntekijän henkilökohtainen hyvinvointi muodostaa kuitenkin loppujen lopuksi työyhteisön kollektiivisen hyvinvoinnin ja määrittelee sen tason.

terve työpaikka
vähemmän työpoissaoloja

Vähemmän poissaoloja

Hyvinvoivat työntekijät ovat vähemmän sairaana ja poissa töistä. Tutkimusten mukaan hyvinvointiohjelma työpaikalla voi vähentää poissaoloja jopa 37%.

Parempi ilmapiiri

Toimiva, kannustava ja tasapainoinen ilmapiiri työpaikalla on erittäin tärkeä tekijä työhyvinvoinnin ja töissä jaksamisen kannalta. Vointyn yhteisölliset ja motivoivat ominaisuudet auttavat parantamaan ilmapiiriä työyhteisössä.

hyvä työilmapiiri
henkilöstön sitoutuneisuus

Korkeampi sitoutuneisuus

Kun työntekijät tuntevat, että työnantaja välittää heidän hyvinvoinnistaan, sitoutuneisuus työnantajaan kasvaa. Myös yhteenkuuluvuuden tunne parantaa sitoutuneisuutta, ja työntekijät todennäköisemmin suosittelevat työpaikkaa myös muille.

Parempi työnantajamielikuva

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen välittää yrityksestäsi modernin ja välittävän työnantajakuvan. 

työnantajamielikuva

Vointy sopii kaikenkokoisille tiimeille!

Lue lisää ratkaisuistamme.

bottom of page