top of page

Yhteisöllisyys rakentaa työyhteisön hyvinvointia


Mistä yhteisöllisyys työpaikoilla syntyy? Yhteisöllisyys syntyy muun muassa siitä, että

tunnemme toisemme ihmisinä – tiedämme esimerkiksi työkavereiden vapaa-ajan

harrastuksista, perheestä, kotieläimistä ja lempiasioista.


Vaikka kaikkea ei tarvitse työyhteisössä jakaa, lisäävät tiedonmuruset työn ulkopuolisista

asioista työyhteisön yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden lisääntyminen taasen vaikuttaa

positiivisesti työhyvinvointiin.


Työyhteisöön kuulumisen tunne on jokaiselle tärkeää. Yhteisöllisyyden tunne lisää myös

työyhteisöön sitoutumista ja sitä myötä organisaatioon kiinnittymistä – siis rahanarvoisia

etuja mille tahansa organisaatiolle.


Tällä hetkellä monilla toimialoilla ollaan tilanteessa, jossa henkilöstöä on vaikea löytää

eivätkä työntekijät viihdy samassa työpaikassa kauaa. Yhteisöllisyyteen panostaminen ja

sen kehittäminen kannattaa siis ottaa osaksi yrityksen strategiaa viimeistään nyt.


Ei paluuta aikaan ennen hybridityötä – onko hyvinvoinnin

kehittäminen vaikeampaa etänä?


Aikaan ennen hybridityötä ei selvästikään ole paluuta. Työntekijät odottavat, että työtä

pystyy tekemään myös etänä. Aamu- ja iltapäiväruuhkissa istuminen ei innosta, kun niistä

ylijäävän ajan voi käyttää itselle mieluisiin ja omaa hyvinvointia tukeviin aktiviteetteihin, kuten

urheiluun, ystävien näkemiseen tai lasten kanssa olemiseen.


Myös Vointyn HR-ammattilaisille suunnatun kyselytutkimuksen (toteutettu 6/2022) tulosten

perusteella voidaan todeta, että työelämä on etätyöskentelyn osalta muuttunut, eikä

vanhaan malliin, jossa työskennellään pääosin toimistolta, olla enää palaamassa.

Avaimet yhteisöllisyyden kehittämiseen täytyy siis löytää muualta, kuin fyysisten toimistojen

käytäviltä ja kahvihuoneista.


Hybridityö tuo etuja, mutta miten saamme lisättyä myös yhteisöllisyyttä?


HR-ammattilaisille toteutetun kyselyn sekä yleisen keskustelun perusteella, voimme todeta,

että hybridityöt koetaan hyvin tärkeäksi seikaksi sekä hyvinvoinnin että hyvän

työnantajamielikuvan rakentamisen näkökulmasta.


Kyselyn perusteella hybridityön koetaan tuovan muun muassa seuraavia etuja:


- joustavuutta

- työn ja muun elämän helpompaa yhteensovittamista

- rahan ja ajan säästämistä työmatkoissa.


Myös Työterveyslaitoksen toteuttaman, “Miten Suomi voi’ -tutkimuksen tuloksista ilmenee,

että hybridityössä voidaan etä- ja lähityöhön verrattuna parhaiten.


Hybridityöstä ja etäilyn tuomista mahdollisuuksista kannattaa siis organisaatioissa ottaa

kaikki hyöty irti. Mutta mistä löytää avaimet yhteisöllisyyden kehittämiseen, kun ihmiset eivät

kokoonnu fyysisesti kahvipöytään toimistopullien ääreen? Tämän haasteen edessä on moni

organisaatio viime vuosina kamppaillut.


Hyvinvointisovellus, joka tuo ihmiset yhteen


Hyvinvoinnin kehittämisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen ei tarvitse olla vaikeaa etänäkään

toteutettuna. Organisaatioiden täytyy vain etsitä ja löytää itselleen parhaiten sopivat keinot

sekä päivittä omaa toimintaansa.


Kahvihuonehetkiä ja käytäväkeskusteluja voi fyysisten kohtaamisten lisäksi rakentaa myös

sovellusten ja muiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Vointy–hyvinvointisovellus on yksi

niistä ratkaisuista, joiden avulla digitaalisia kohtaamisia voidaan lisätä ja tällä tavoin tukea

organisaation henkilöstön yhteisöllisyyden kehittymistä.


Jo silloin, kun Vointyä on alettu suunnittelemaan, on mukana ollut ajatus siitä, että

hyvinvointisovelluksen tulisi lisätä yhteisöllisyyttä – yhteisöllisyyden lisäämisen ollessa yksi

hyvinvoinnin edistämisen avaimista.


Miten Vointy lisää työyhteisön hyvinvointia?


Vointy on sovellus, joka tuo ihmisiä yhteen hyvinvoinnin ääreen ja auttaa tutustumaan siihen,

miten työkaverit viettävät vapaa-aikaansa. Vointy-hyvinvointisovellus on kuin digitaalinen

ikkuna työkavereiden vapaa-ajan harrastusten pariin.


Vointy tarjoaa työyhteisöille alustan, jonka avulla työntekijät voivat jakaa omia suorituksiaan,

kannustaa ja haastaa toisiaan, kommentoida aktiviteetteja – tai innostua suorittamaan

aktiviteetteja yhdessä. Sovellus itsessään huomioi hyvinvoinnin kaikki osa-alueet. Vaikka

kyseessä ei ole työhyvinvointimittari, antaa sovellus helpon tavan seurata ja kehittää


Vointyn tarjoaman alustan ansiosta työkaverit pääsevät näkemään, mitä työkaveri vapaa-

ajalla puuhaavat sekä kommentoimaan ja reagoimaan työntekijöiden suorittamia

aktiviteetteja. Työntekijöillä on kuitenkin yhä kaikki avaimet kädessään sen suhteen,

paljonko he haluavat omasta vapaa-ajastaan työkavereilleen sovelluksen avulla kertoa –

hyvinvointiaan voi sovelluksen avulla kehittää halutessaan myös ilman, että päivittää siihen

liittyviä kuvia työkavereiden nähtäväksi.


Kun henkilöstöllä ei etäilyn myötä ole enää entiseen tapaan mahdollisuutta kertoa vapaa-

ajanviettotavoistaan kasvotusten, mahdollistaa Vointy helpon tavan jakaa harrastukset myös

työyhteisön tietoon. Tämä voikin poikia lisäkeskustelua vaikkapa palaverin alkuun tai

innostaa työkaveria kysymään, josko mentäisiin harrastamaan yhdessä

mielenkiinnonkohteiden osuessa yksiin.


Yhdessä kohti yhteisöllisyyttä


Haluatko kehittää työyhteisön yhteisöllisyyttä? Ota avuksi Vointy-hyvinvointisovellus ja luo

entistä yhteisöllisempi työpaikka, joka tukee henkilöstön hyvinvointia.

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä, millä tavoin Vointy voi auttaa työyhteisöänne

voimaan paremmin.

Comments


bottom of page