top of page

Hyvinvointi-palveluna: Vointy HR:n apuna


Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä. Kuinka varmistaa työhyvinvoinnin ylläpito ja parantaminen organisaatiossa? Esittelemme uudenlaisen hyvinvointi-palveluna -konseptin, joka tarjoaa HR-päättäjille konkreettisen työkalun työntekijöiden hyvinvoinnin seurantaan ja parantamiseen.

Vointy-indeksi: Mittaa organisaation hyvinvointi

Vointy-palvelu tuo työhyvinvoinnin seurannan aivan uudelle tasolle tarjoamalla kattavan hyvinvointi-indeksin. Tämä indeksi kokoaa yhteen eri osa-alueiden tiedot ja tarjoaa HR:lle selkeän kuvan työntekijöiden hyvinvoinnista. Indeksissä otetaan huomioon niin fyysinen, henkinen, kuin sosiaalinen hyvinvointi.

Säännölliset tapaamiset: Asiakaslähtöistä raportointia ja tarpeiden kartoitusta

Kerran kuukaudessa tapahtuvat asiakastapaamiset ovat hyvinvointi-palveluna -konseptin sydän. Tapaamisissa käydään läpi viimeisimmät indeksiraportit, pulssikyselyiden tulokset ja aktiivisuushaasteet. Samalla tuotamme kyselyiden ja indeksin avulla konkreettisia vinkkejä hyvinvoinnin edistämiseksi sekä suosittelemme toimenpiteitä. HR saa arvokasta tietoa, joka mahdollistaa kohdennetut toimenpiteet ja parantaa työyhteisön hyvinvointia.

Pulssikyselyt: Reaaliaikainen tieto mahdollistaa nopeita korjauksia

Vointy-palvelu ei jätä hyvinvoinnin seurantaa pelkästään kuukausittaisen indeksin varaan. Kahdesta neljään kertaa kuukaudessa toteutettavat pulssikyselyt mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon saamisen. Kyselyt ovat lyhyitä, 1-5 kysymystä, joten ne eivät vie työntekijöiltä liikaa aikaa. Tämä mahdollistaa nopeat reagoinnit ja välittömät korjaustoimenpiteet, kun havaitaan mahdollisia hyvinvointiin liittyviä haasteita.

Kuukausiraportit: Havainnollista dataa ja toimenpidesuunnitelma seuraavalle kuukaudelle

Kuukausittain HR saa kattavan raportin, joka sisältää hyvinvointi-indeksin tilanteen, pulssikyselyjen tulokset sekä yhteenvedon osallistumisesta eri aktiviteetteihin. Tämä havainnollinen raportti auttaa hahmottamaan trendejä ja tunnistamaan mahdollisia hyvinvointiin liittyviä haasteita. Raportti toimii myös pohjana seuraavan kuukauden toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Seuraavien kuukausien suunnittelu: Ennakoiva lähestymistapa hyvinvointiin

Vointy-palvelu tarjoaa myös ennakoivan lähestymistavan hyvinvoinnin hallintaan. Kuukausittaisissa tapaamisissa laaditaan suunnitelma seuraavien kuukausien toimenpiteistä. Tämä mahdollistaa ennakoivan ja pitkäjänteisen työn työhyvinvoinnin edistämiseksi. Oli se sitten tauottamisen tärkeydestä muistuttaminen, työyhteisön sosiaalisten kontaktien lisääminen tai yhteinen kilometrikisa. Vointy on apunasi.

Yhteenveto: Vointy-palvelu tehostaa työhyvinvoinnin johtamista

Vointy-palvelu ei ole pelkkä palvelu, vaan se on kumppani, joka tukee HR-päättäjiä työhyvinvoinnin johtamisessa. Kokonaisvaltainen indeksi, säännölliset tapaamiset, pulssikyselyt ja kuukausittaiset raportit mahdollistavat systemaattisen ja tavoitteellisen työskentelyn kohti parempaa työyhteisön hyvinvointia. Vointy-palvelu on investointi, joka maksaa itsensä takaisin tuottavuuden, työtyytyväisyyden ja organisaation menestyksen muodossa.

Comments


bottom of page