top of page

Miten sovelluksella voidaan parantaa työhyvinvointia?

Päivitetty: 5. syysk. 2022

Tarvitaanko organisaatiossanne apuvälineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen? Onko

työpaikallanne vielä kokeiltu hyvinvointia tukevia sovelluksia? Vointy on yhteisö- ja

hyvinvointisovellus, jonka juuret ovat aidossa halussa kehittää yksilöiden

hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kaikenkokoisissa työyhteisöissä.


Muun muassa hybridi- ja etätyö, kiire, stressi, työuupumus sekä passiivisuus haastavat

työelämää. Organisaatiot pyrkivät parhaansa mukaan kehittämään työhyvinvointia ja

parantamaan työssä jaksamista. Yksi keino hyvinvoinnin kehittämiselle, muiden keinojen

joukossa, on ottaa työyhteisön käyttöön hyvinvointisovellus.


Hyvinvointisovellus Vointy™ huomioi kaikki hyvinvoinnin osa-alueet, niin fyysisen,

psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin. Vointy on erinomainen työkalu työyhteisön

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen ja

työhyvinvoinnin mittaamiseen.


Tässä blogikirjoituksessa kerromme lisää Vointy-yhteisö- ja hyvinvointisovelluksesta sekä

sovelluksen tuomista eduista työyhteisölle.


Työhyvinvoinnin mittaaminen: liikkeelle alkutilanteen

kartoittamisesta


Vointy-hyvinvointisovelluksen käyttö lähtee liikkeelle työntekijän tämänhetkisen,

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilan kartoittamisesta.


Työntekijät täyttävät ensimmäiseksi sovelluksen hyvinvointikartoituksen, joka määrittää

työntekijälle Vointy™ -indeksin. Henkilökohtainen indeksi nousee sen myötä, kun työntekijä

suorittaa sovellukseen valmiiksi määriteltyjä aktiviteetteja tai muita harjoituksia. Indeksiä voi

pitää eräänlaisena työhyvinvointimittarina, jota seuraamalla näkee, mihin suuntaan

hyvinvointi kehittyy.


Työhyvinvointia kannattaa mitata ja seurata, sillä tällöin työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät

muutokset ovat helpommin havaittavissa, jolloin niihin on on mahdollista reagoida

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työhyvinvoinnin mittaaminen mahdollistaa myös

hyvinvoinnin tehokkaamman kehittämisen.


Kun työyhteisöllä on Vointy aktiivisessa käytössä, antaa se valtavasti avaimia hyvinvoinnin

seuraamiseen ja kehittämiseen, niin työntekijälle itselleen kuin myös työnantajalle.


Merkityksellinen työhyvinvointisovellus yhteisöille


Onko työyhteisöllänne aikaisempaa kokemusta hyvinvointisovelluksista? Eikö aiemmat

kokeilut ole tarjonneet juuri liikuntapäiväkirjaa enempää? Saatat miettiä, kannattaako uuden

sovelluksen käyttöönotto – työntekijät ovat jo aikamoisessa digiähkyssä.


Uusia sovelluksia ei kannatakaan ottaa käyttöön pelkästään huvin vuoksi, vaan niiden

käyttöönotolle tulisi olla järkevät perusteet. Käyttöön otettavien sovellusten tulisi myös tuoda

helpotusta arkeen ja työelämään asioiden vaikeuttamisen sijaan.


Vointy ei ole yksi uusi viestintäsovellus lisää työyhteisön käytettäväksi, vaan Vointy on

ennemminkin kohtaamispaikka ja sosiaalinen hyvinvointikanavana. Sovelluksen rooli

työhyvinvoinnin kehittäjänä voi nousta työyhteisössä huomaamatta merkitykselliseksi

yhteisön hyvinvoinnin tilasta kertovaksi alustaksi.


Hyvinvointisovellus kannustaa kehittämään hyvinvointia

monipuolisesti


Vointyn rooli työyhteisössä on selkeä: auttaa kehittämään hyvinvointia ja lisätä

yhteisöllisyyttä. Työhyvinvoinnin mittaaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat osa

keinoista, joiden avulla sovellus kannustaa hyvinvoinnin kehittämiseen.


Yksi sovelluksen parhaita ominaisuuksia on, että työyhteisön jokainen jäsen löytää

sovelluksesta takuulla aktiviteetteja, joiden tekemisestä nauttii.


Vointy-hyvinvointisovellus huomioi kaikki hyvinvoinnin osa-alueet jo alkukartoituksesta

lähtien. Vointy ei ole siis pelkästään aktiivisuussovellus, jossa työhyvinvointia kehitetään

pelkästään liikkuminen ja urheilu edellä. Vointy huomioi myös päiväunet ja rauhallisen

lukuhetken hyvän kirjan parissa, jotka edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia.


Vointystä löytyy valtava määrä valmiiksi määriteltyjä aktiviteetteja. Liikunta- ja

ulkoiluvaihtoehtojen lisäksi indeksiä voi nostaa myös mielen hyvinvointiin ja kulttuuriin

liittyvien aktiviteettien parissa. Aktiviteetteja on aina puutarhanhoidosta ja lounaasta

työkavereiden kanssa juoksulenkkeihin sekä kuntosaliharjoitteluun. Hyvinvointi on niin paljon

enemmän kuin pelkkää urheilua!Helppokäyttöinen työhyvinvointisovellus aktivoi käyttäjiä ja lisää yhteisöllisyyttä.

Helppokäyttöinen työhyvinvointisovellus aktivoi käyttäjiä ja lisää yhteisöllisyyttä.


Miten hyvinvointisovellus toimii?


Helppokäyttöisen sovelluksen saa ladattua Google Playsta ja App Storesta. Sovelluksen

latauksen jälkeen työntekijä pääsee kirjautumaan sovellukseen käyttämällä organisaation

sähköpostiosoitetta ja työyhteisölle annettavaa aktivointikoodia.


Tämän jälkeen työntekijät täyttävät alkukartoitukseen liittyvän kyselyn, joka määrittää

henkilökohtaisen hyvinvointi-indeksin. Kyselyn täyttäminen ei vie kauaa aikaa, mutta sen

huolellinen täyttäminen antaa tärkeää tietoa työntekijöiden tämänhetkisestä hyvinvoinnin

tilasta. Mitä enemmän ja monipuolisempia aktiviteetteja työntekijä suorittaa, sitä

korkeammalle hyvinvointi-indeksi nousee.


Sovelluksessa on valmiina pitkä lista erilaisia aktiviteetteja hyvinvoinnin eri osa-alueilta.

Käyttäjä voi lisätä suorittamiaan aktiviteetteja aktiviteettipäiväkirjaansa joko siten, että ne

tulevat näkyväksi vain hänelle itselleen tai siten, että ne jaetaan koko yhteisölle. Yhteisölle

jaettaviin aktiviteetteihin voit lisätä mukaan myös kuvan, ja muut yhteisön jäsenet voivat

kommentoida ja reagoida julkaistuihin aktiviteetteihin.


Vointyn avulla on mahdollista luoda erilaisia aktiivisuushaasteita koko organisaatiolle, tai

lähettää kollegalle kutsu lähteä suorittamaan aktiviteettia yhdessä.


Aktiviteettien lisäksi Vointyssä on mahdollisuus toteuttaa kyselyitä työntekijöille. Tämä

mahdollistaa HR:lle nopean tiedonkeruun esimerkiksi työntekijöiden sen hetkisistä fiiliksistä

tai kuormittuneisuuden tilasta.


Työhyvinvointisovellus, josta kaikenkokoiset organisaatiot

hyötyvät


Vointy on hyvinvointisovellus, joka sopii kaikenkokoisille organisaatioille. Olittepa pieni tiimi

tai suuri organisaatio, löytyy Vointystä organisaatiotanne palvelevia toimintoja.


Pienet tiimit saavat Vointy-sovelluksesta apuvälineen tiimin yhteenhiomiseen – kokeilkaa

yhdessä uusia lajeja ja aktiviteetteja. Kannustakaa ja haastakaa toisianne kohti parempaa

hyvinvointia!


Keskisuurille yrityksille Vointy tarjoaa erinomaisen hybridiajan työyhteisön aktivoijan luoden

virtuaalisia – ja kasvokkaisia – kohtaamisia.


Suurissa organisaatioissa eri tiimeissä tai osastoissa työskentelevät työntekijät saattavat

jäädä kaukaisiksi. Vointyn ansiosta suurikin yhteisö voi muuttua tiiviimmäksi ja yhteishenki

parantua yli osastorajojen.


Henkilöstöpalveluille Vointy tarjoaa yhden lisätyökalun, jonka avulla seurata työyhteisön

hyvinvointia ja sen kehittymistä.


Olipa yrityksenne tai organisaationne minkä kokoinen tahansa, sopii

Vointy–hyvinvointisovellus käyttöönne.


Lue lisää Vointyn ominaisuuksista työnantajalle sekä työntekijälle. Ota meihin yhteyttä ja

lähdetään yhdessä kehittämään yhteisönne työhyvinvointia!

Comentarios


bottom of page